Accountantskantoor VM Fisk begeleidt haar cliënten op een professionele manier, maar dit gebeurt in een ontspannen sfeer. Vertrouwen is daarbij de waarde die centraal staat bij de relatie tussen onze boekhouders en onze cliënten.

Ons kantoor biedt de degelijke begeleiding aan en deelt de nodige informatie, die zowel de opstartende als de gevestigde zelfstandige nodig heeft. Onze structuur maakt het mogelijk dat er een efficiënte wisselwerking is tussen de zelfstandige en de boekhouder.

Dankzij onze samenwerking met andere specialisten, zoals bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen, kunnen wij onze cliënten een optimale begeleiding en persoonlijk advies geven.

Als erkend boekhouder ITAA moet ons kantoor zich houden aan de "Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars". Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze klanten, en mag geenzins beschouwd worden als publiciteit.

Accountantskantoor in Oudenaarde en Gent